.

.

MAL-PEG-OH, 3.4 k (1g)

MAL-PEG-OH, 3.4 k (1g)

KM 20.48
Na skladištu

MAL-PEG-OH je linearni heterobifunctional PEG reagens sa maleimide i hidroksilne grupe.To je korisno crosslinking reagens sa PEG letac.Maleimide reaguje sa thiol, PSST, sulfhydryl ili mercapto, i hidroksilne može reagovati sa carboxylic kiselinu.MAL-PEG-OH također mogu biti korištene da napravimo PEGylated blok copolymer poput PLA-PEG (poli-L-mlečne kiseline-co-polietilena glikol) i PCL-PEG (polycaprolactone-co-polietilena glikol) kroz hidroksilne pokrenuo polymerization sa lactide ili caprolactone.Maleimide sadrži reaktivne C=C duplo bond i da li je svetla ili kisika osetljiv.

R

Najbolje ponude